Welkom bij de Koninklijke Stadsfanfaren Izegem

De Koninklijke Stadsfanfaren Izegem zijn met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de oudste nog bestaande fanfare in België. 1806 geldt als stichtingsjaar, alhoewel er in de archieven van de stad reeds in 1801 sprake is van een "musique de la ville". Het was Bernardus Crombez, die in de beginjaren met een groep muzikanten de stadsfeesten opluisterde. Twee eeuwen lang hebben de Stadsfanfaren de traditie met veel geestdrift verder gezet. Reeds twee eeuwen lang blijft men trouw aan de specifieke fanfarebezetting, die gedragen wordt door de koperblazers. Net zoals hun verre voorgangers uit het stichtingsjaar zijn de muzikanten anno 2015 geestdriftige liefhebbers, die door een steeds betere vorming in het muziekonderwijs en onder de leiding van een talentvol dirigent (Hans Demeurisse) het hoogste niveau weten te bereiken.

De repetities voor het fanfare orkest vinden plaats iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur tot 22.00 uur. Achteraf kan eventueel nog wat nagekaart worden. Ben je geïnteresseerd om lid te worden, aarzel dan zeker niet contact op te nemen. Je kan ons een berichtje sturen met de contactpagina.