Overlijden van dirigent 'Berten' Demaeght

1885

Op een zondag krijgt 'Berten' Demaeght (die over een opvliegend karakter bleek te beschikken) op een toevallige samenkomst van de Stadsfanfaren en het Kongregatiemuziek in café 't Damberd een beroerte. Deze zou hij niet meer te boven komen. In 1886 moet hij zijn functie van dirigent stopzetten. Na 26 jaar van zijn leven aan de Stadsfanfaren te hebben gewijd, overlijdt hij in het jaar 1887. Demaegth wordt opgevolgd door Jan Desmarets, onderwijzer aan het 'Sint-Jozefsgesticht'. Deze neemt samen met Vandewalle gedurende ongeveer drie jaar (tot 1892) de leiding over de Stadsfanfaren waar. Daarna wordt hij benoemd als koster te Emelgem. In 1892 wordt Jules Simoens dirigent en deze blijft tot 1895.  Hij was een bekwaam solist voor bugel, maar onder zijn leiderschap raakt de vereniging in verval.