Nieuw vaandel

1949
Vlag Koninklijke Stadsfanfaren 1949

Vermits het vaandel van 1925 versleten was werd een nieuw vaandel gemaakt.