Een nieuw vaandel

1925
Vlag Koninklijke Stadsfanfaren 1925

Een nieuw vaandel, met in het midden het wapen van Izegem, wordt ingehuldigd. Het is gemaakt door de Izegemse kustenaar Joseph Deraedt. Een stoet en festival met diverse muzieken uit het omliggende luistert de plechtigheid op. Henri De Blauwe blijft dirigent tot 1927. Gedurende de 32 jaar dat hij de stadsfanfaren leidt, wijst hij consequent elk voorstel om van de Stadsfanfaren een harmonie te maken af. Hiermee wil De Blauwe elke concurrentie met de harmonie van de Kongregatie (waar hij zelf was opgegroeid) uit de weg gaan. Zijn opvolger, Arthur Hoornaert, wordt in datzelfde jaar door voorzitter Cyriel Sintobin als dirigent aangesteld. In 1931 Overlijdt Cyriel Sintobin na 10 jaar voorzitterschap.