De fanfare wordt hervormd en de naam wordt ‘Maetschappy de Fanfaren van de stad Iseghem’. Deze naam wordt in het dagelijks gebruik omgevormd tot de ‘ Stadsfanfaren’

1860
baron Philippe Gillès de Pélichy

14 november - De fanfare wordt hervormd en de naam wordt ‘Maetschappy de Fanfaren van de stad Iseghem’. Deze naam wordt in het dagelijks gebruik omgevormd tot de ‘ Stadsfanfaren’ .  Het nieuwe bestuur bestaat uit : de heer baron Philippe Gillès de Pélichy (voorzitter) (zie foto), en de bestuursleden de heer Schepen François Maes,  de heer Schepen  Louis Van Campenhout (secretaris en ontvanger) en de heer Notaris de Mûelenaere.  Natuurlijk werd Albert Demaeghtdirigent. Twintig muzikanten tekenen duidelijk hun naam op het register, anderen zetten een kruisje. 

Er wordt een reglement opgesteld, vol strenge verplichtingen en vastgelegde boetes voor wie de regels niet zou volgen.  Zo wordt godslastering tijdens repetities of vergaderingen bestraft met een boete van 50 centiem: een voor die tijd hoge som.  Het nieuw ontworpen vaandel  bestaat uit zwart fluweel met een in gouden letters geborduurd opschrift 'Fanfares 1860 Ville d'Iseghem'.  Ook een kleiner vaandel wordt gemaakt (kostprijs 21,25 frank) ‘om den zondagsen vaandelte sparen’. Dit kleine vaandel wordt dan ook meegedragen in kleinere evenementen en bij slecht weer. (Het zwart fluwelen vaandel wordt nog steeds bewaard binnen de Koninklijke Stadsfanfaren en is in goede staat). De maatschappij is de trots van de stad en ervan deel mogen uitmaken is niet eenvoudig.  Ook in die tijd moest een lid-muzikant voldoen aan allerhande voorwaarden: slagen voor alle proeven, zich goed gedragen, een instrument aankopen, regelmatig aanwezig zijn, het reglement naleven, enz...  Het waren goeie tijden: gekenmerkt door eendracht, algemene motivatie, deelname aan vele wedstrijden, medailles en eervolle vermeldingen. Verschillende overheden (stad, provincie, regering) drukken hun waardering uit in de vorm van welgekomen financiële steun.