Crombez bekomt van het stadsbestuur de toelating om een'Stedelijke Academie voor Muziek' op te richten.

1823

Crombez bekomt van het stadsbestuur de toelating om een'Stedelijke Academie voor Muziek' op te richten.  Het stadsbestuur schenkt ook diverse medailles die hij aan de beste leerlingen kan uitreiken. Enkele oud-leerlingen en gewezen muzikanten van de harmonie van Bernardus Crombez richten in 1824, onder zijn goedkeuring, een nieuwe harmonie op in opvolging van de 'Harmonie van Iseghem'. Na het bijwonen van een repetitie verleent hij verder zijn actieve medewerking.  Onder zijn impuls wordt een nieuw reglement opgesteld en wordt een nieuw bestuur verkozen onder leiding van voorzitter de heer Vandenbogaerde-Maes, Bernardus Crombez zelf wordt als muziekmeester aangesteld. In 1826wordt onder impuls van Crombez een eerste muziekfestival georganiseerd te Izegem. Hieraan nemen muzieken van Ardooie, Beveren, Lichtervelde en Oostrozebeke deel. In 1839 wordt door het stadsbestuur een bijdrage betaald aan de vereniging ten belope van 200 frank. De Burgemeester en Schepenen worden officieel voorzitter en bestuursleden.