Bernardus Crombez sticht de 'De Harmonie van Iseghem'

1806
Het boek ' 200 jaar Koninklijke Stadsfanfaren Izegem '

Bernardus Crombez (geboren te Staden in 1778), voormalig muzikant in het leger van Napoleon, vestigt zich te Izegem, op vraag van diverse Izegemnaren. Als gewezen militair heeft hij een degelijke opleiding genoten die hem toelaat om er, met toelating van het stadsbestuur, leergangen op te richten in de nederlandse en franse taal voor jongens en voor meisjes. Hij houdt zich in zijn vrije tijd bezig met muziek, tekenen en schilderen. Hij ontmoet enkele liefhebbers van muziek, weet hen te bewegen om zich te groeperen en sticht de 'De Harmonie van Iseghem'. Deze treedt een eerste maal op voor de voornaamste ingezetenen van de stad. In 1807 treedt Bernardus Crombez in het huwelijk met de Izegemse Coleta Ameye en staakt daarna het onderwijs.  Muziek, tekenen en schilderen blijft hij verder beoefenen. Ter gelegenheid van de verjaring van de kroning van Napoleon tot keizer van Frankrijk krijgt Bernardus Crombez in 1808 een retributie van 50 frank van de stad.